Börönte Márta:

Csillaggyertyafény – Szívet nyitogató írások (DVD)

Börönte Márta

Börönte Márta (Fotó: Mészáros Tibor)

Legkedvesebb idézeteim:

„Sajátodként ölelj át
Minden embert,
S a szeretet zápora hulljon,
Bármerre is jársz.”
Sant Darshan Singh

 

„Meg kell tanulnod szeretni,
Mert odaát nincs más, csak a szeretet.”
Carlo Caretto

 

„Börönte Márta az az evangélikus lelkész, aki egy ötcentis játék babával a kezében prédikál. Aki kopogtat a szószék könyöklőjén, mire gyülekezete beavatottan visszakopog. Lélekemelő, mély értelmű játékot játszanak: Isten ajtaján kopogtatnak. Márta ütőerünkre téteti ujjunkat, s megkérdi: Érzed? Dobog. Az Élet az. Ilyen közel van hozzád Isten. Hiszen benned él!

Húsz év prédikációiból, meditációiból, sajtóban és hanghordozókon megjelent írásaiból válogatott a szerző egy kötetre valót, hogy megkevergesse velük a szívünk mélyé re süllyedt szeretetet. Hogy szemünkbe nézve megjutalmazzon: Fontos vagy Istennek! Hogy felszólítson: Örülj! A mosoly a lélek derűje! Hogy vigasztaljon: A könny a mosoly ikertestvére. Hogy megrázzon: Kínlódj a másikért, és megszereted! Hogy bátorítson: Többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van!

Ajánlom ezt a kötetet mindazoknak, akik pragmatikus világunk szüntelen rohanásában, érzéketlen célratörésében, kegyetlen versengésében, fülsiketítő dübörgésében lelkük derűjét keresik. Akik szeretnének kiállni vagy legalább időnként megállni, s ütőerükre tett ujjal azt mondani: Isten itt él bennem! A körülöttem tülekedő tömegben földi angyalok élnek! Hús-vér emberek, akiket Isten küld, szívükben megszólítva, hogy segítsenek nekünk. Nem misztikus csodalények, de csodálatos egyéniségek, akik kiemelnek a mélységből.

Börönte Márta érzékeny gondolati világában megvan az erő, hogy kiemeljen bennünket a mélységből.”

Döbrentey Ildikó, meseíró

 

„A mennyország és a pokol itt kezdődik a földön, tapasztalom és hangoztatom magatartáskultúra-tanuló vándortanítóként, amerre járok, és magyarul értenek. A gyilkosan tragikus és közönyösen monoton pokoli pillanatokat mi, emberek okozzuk egymásnak, cinikusan gondatlanul, esetenként aljasan előre megtervezve.

A mennyei pillanatokat is mi, emberek szerezhetjük egymásnak. Börönte Márta ép lélekkel, nyílt szívvel és korlátlannak tűnő memóriával gyűjti az élményeket. Mágnes-mágusként vonzza a történéseket, és ebből a gyűjteményéből minden gondolat-információjához azonnal illeszt egy-egy megértést segítő, figyelmet fokozó képzettársítást, illusztrációként. Minden munkájában fellelhető alapvetésként, illusztrációként vagy édes, illetve sós fűszerként ízes, idézett gondolat, inspiráló esemény, személyesen tapasztalt felemelő vagy éppen lesújtó élmény-vélemény. Ezért nem tudtam letenni első olvasásra ezt a – különböző médiumokban edzett – szeretetgyűjteményt.

Édesapám, a puritán-protestáns „presbiterpistabácsi”, ha most belelát Börönte Márta vasreszelékkel és igazgyöngyökkel teli kincses szeretetládájába, azt súgja neki az örök életből:

– Oszd szét, lányom, rád ne rozsdásodjon!”

Levente Péter, önképző társaslény

Copyright © Csillaggyertyafény Alapítvány 2019.