Börönte Márta
Fotó: Mészáros Tibor

Mesterségem címere: A párbeszéd

Zelina György író és szerkesztő riportja Börönte Mártával,
a kuratórium elnökével

Andalúz Kiadó, Mesterségem címere …. – sorozat

 

– Olyan jóság árad Önből. Lehet kisugárzása egy embernek?

– Hiszem, hogy igen. A szív teltségéről szól a száj, és ez jól látszódik az ember arcán, a környezetén. Szeretem megajándékozni magam virággal, megünnepelni egy szép napot. Kedvenc virágom a gyöngyvirág, de hiszem, hogy az Égiek boldogságban találták ki a szívvirágot is. Lukáts Márta Virágok imája című könyvében írja: „Szirmom a Te szeretetedből éled, s vágyam csöpp szikrája lenni nagy szíved melegének. Adni, osztani a szeretetet nekem nagy öröm. Ez is a Te ajándékod. Köszönöm.” Ide kívánkozik még Edward Monet óhaja. A festő, megcsodálva a természetet, így fejezte ki önmagát: „Szeretném lefesteni az összes virágot!” Szeretném én is átadni a szívemben lévő összes szeretetet a Kedves Olvasónak egy-egy szál rózsa formájában. Hiszem, hogy az Univerzum végtelen Szeretetéből együtt meríthetünk az interjú párbeszédében, olvasásában, további szemlélődésében, személyes találkozásokban.

– Szeretetet meríteni az interjú párbeszédében, így fogalmazta meg az előbb. Mit jelent Önnek a párbeszéd?

– A kommunikáció szóról először a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában eltöltött latinórák jutnak az eszembe. A kommunikáció szónak az eredetét nézzük meg együtt, tisztánlátás végett. Egy parányi latinóra… A kifejezés jelentése: közlés, részesítés (communicatio, onis (f) ). Egyoldalú információáramlásról van szó. A kétirányú beszédre a párbeszéd (dialogus-i (m) ) szót használja. A tudatos élethez számomra hozzátartozik a Forrás eredetének ismerete. Kérem a „nyitott szívű” Olvasóimat, el ne higgyék, amit mondok, tapasztalják meg, nyissanak ki egy latin szótárt. A megtapasztalás után pedig kapcsolódjanak bele a szeretet körforgásába és a kétirányú beszélgetésre használják a párbeszéd kifejezést. Sant Darshan Singh egyik verssora is itt él bennem: „A Holdat és csillagokat már meghódítottuk, De ó, jaj, nem jutottunk közelebb szomszédunk szívéhez.” A Holdat már megjárta az ember ,de vajon eljutottunk-e a másik szívéig? Hány kilométert tettünk meg a világűrben? Hány centit a másik szívéig? Az emberi kapcsolatok 98%-ban akkor mennek tönkre, ha nem folyik párbeszéd szívtől szívig. Hány emberi kapcsolatunk ment már tönkre, mert nem jött létre szeretetben való összefonódás, dialógus, empátia hiánya miatt? Tegyük le a könyvet, számoljuk össze! Családban, munkahelyen… A mai nappal lehet újat kezdeni! Ebben segít a Csillaggyertyafény Alapítvány.

– Hogyan született meg a Csillaggyertyafény Alapítvány és mit jelent a neve?

Az alapítvány kiadványai

– Az alapítvány 2007. ádventben született meg Pongor-Juhász Attila üzleti motivációs előadó-tréner szívében, anyagi áldozatvállalás kíséretében. Attila a Pongor Publishing Üzleti Kiadó ügyvezető-tulajdonosa is. Ez év karácsonyán kaptam meg ajándékba Wass Albert Karácsonyi mese című verseit tartalmazó könyvét az Égiek közreműködésével. Itt olvasható: „Csillaggyertyák fénye mellett…” Innen az alapítvány elnevezése. Véletlen egybeesések? A véletlen Isten egyik neve azok számára, akik nem hisznek Benne – mondaná Both Annamária a baráti körömből, ha itt lenne köztünk. A föntről érkező szeretet és a szívtől szívig áradó embertársi szeretet találkozásait mutatja meg a név, ahol csodák születnek meg. Rajzoljuk meg a kezünkkel! Föntről lefelé, balról jobbra… Így születik meg a kereszt. Nekem ezt jelenti az alapítvány neve és öröm számomra, hogy benne van a Fény. A Fény csodálatos szimbólum. Egy történet nyomán megvilágítom: A barlang a föld mélyén csak a sötétséget ismerte. Egyszer kijött a gyönyörű napfényre és nagyon élvezte azt, majd meghívta magához a Napot. A Nap még nem látott sötétséget, így kíváncsi lett és elfogadta a meghívást. Egy napon a Nap elindult és találkozott a föld mélyén a barlanggal, de a sötétséget nem látta. Ahol Fény van, ott nincs sötétség. Hálásak lehetünk, ha elérjük ezt az állapotot. Ezt a hálaadást tanulom, gyakorlom spirituális barátaimmal, Pozsonyi Mónikával, Simon Lászlóval, Takács Ottíliával, Tir Erikával, a Lépésről lépésre haladás művészetében.

– Párbeszéd szívtől szívig – ezt a feliratot látom az egyik alapítványi meghívójukon.
Honnan az elnevezés? 

– A „Párbeszéd szívtől szívig” elnevezést Sant Darshan Singh verséről kapta a program: „Szívtől szívig és lélektől lélekig, ez az igazi összefonódás, Egymás mellett elhaladni, jönni, menni, az még nem a találkozás.” A találkozás is lehet szentség. Ezt éltem át, amikor a szívemnek legkedvesebb bibliai Igéje találkozott a rákosszentmihályi evangélikus templommal, 25 évvel ezelőtt. Az oltáron a 37. zsoltárnál van nyitva a Biblia: „Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” A gyógyító csöndet naponta áldás megtapasztalni. Mit mond az édesanya a rakoncátlankodó, szeretett gyermekének? „Ülj le, és maradj csöndben!” Forgassuk szívünkben ezt az üzenetet!

– Úgy érzem, Ön harmóniában van önmagával. Szükséges ehhez önvizsgálat? 

– Isten kegyelméből részt vehettem – magánemberként – Delhiben az Emberiség Egysége konferencián, először 2004-ben. Az alkalom nagy találkozása az emberiségnek, a világ különböző világvallású hívei együtt vannak szeretetben. Párbeszéd Szeretet-fokon. Az itthoni napi önvizsgálataim mellett egy különleges találkozása az embernek önmagával ez a konferencia. Carlo Carretto idézete jut az eszembe a meghitt hetekről: “Meg kell tanulnod szeretni, mert odaát nincs más, csak a szeretet.” Lehet szeretetben együttélni sok-sok különbség ellenére. Többször juthattam el a konferenciára, amit évente hív életre Sant Rajinder Singh, a Vallások Világközösségének elnöke. Egyszer arról beszélt, hogy minden kommunikáció-párbeszéd jó, ami szeretetben megy végbe. Kedvesek számomra a történetei. Egy történet elindítja az embert az önismeretre, megszólítja a benső ösvényre, évek múltán is dolgozik a szíven. Egy humoros történet a konferenciákról: Einstein a vonaton utazott, és a kalauz szerette volna kezelni a jegyét, de a tudós nem találta. Az ellenőr elfogadta a helyzetet és szeretettel továbbment. Einstein tovább kereste a jegyét, és a kalauz visszatérve hozzá, megjegyezte: “Ismerem Önt, minden rendben”. A tudós válasza: “Azért keresem a jegyem, mert nem tudom, hol kell leszállnom”. Egy-egy történet tükör lehet az önvizsgálathoz.

– Hová szól a jegyem, ha váltok egyet az alapítvány jegypénztárában? 

Örömmel fogadom a kedves Olvasót a “Párbeszéd szívtől szívig” programon belül az Életem táncai a Szeretet Forrásával, magammal, másokkal című, 30 órás önismereti tréningemre. Gyökössy Endre református lelkész, a pasztorálpszichológia jeles képviselője beszél a háromirányú párbeszédről. Féltőn őrzöm a szívemben a személyes találkozásokat Bandi bácsival, és a dedikált könyveket egyaránt. Ha itt leszáll az Olvasó, élete egyik nagy önismereti kalandját élheti át, benső erőforrásra találva. Megismertetem a zsiráfnyelvvel (erőszakmentes kommunikáció, EMK). Templomunk volt az első 2005 őszén a történelmi egyházakon belül, ahol először lehetett és lehet zsiráfnyelvet tanulni. Jónai Éva Hava nemzetközi központ által akkreditált trénernél tanulhattam, aki rendszeresen jött gyülekezetünkbe tanítani, kerületi polgároknak is. Örömmel vettem át tőle a társtréneri tanúsítványt, 18-as számmal. Egy és a végtelen számai, az egyén és a végtelen szeretet kapcsolódását jelenti. A tréningemen embertársunk kap egy iránytűt 12 elakadt élethelyzetre, egymás életét gazdagító empátia nyelveit tanuljuk, mint az univerzum anyanyelvét. Végigjárjuk együtt a düh négy lépcsőjét, feloldásokat keresve. Megismerjük a kommunikáció – dialógus öt lépcsőjét, tisztán látva, hogy szimpátiát használunk empátia helyett, amivel csak félmegoldásokat kapunk. Nemet mondani lelkifurdalás nélkül nehéz, de gyakorolható. Párkapcsolati játszmákat dolgozunk fel együtt. Az élet legnagyobb témája is előkerül: gyász, elengedés tudománya. Rövid filmeken (10-15 perc) láthatjuk a tapasztalatokat. “Nyitott szív” esetén mozgás-táncterápiás gyakorlatokat is végzünk. Huszonöt évnyi lelkigondozói tapasztalatot építettem bele a tréningembe, teológiai és mentálhigiénés tanulmányaim kíséretében. 

– Kedves Márta! Az élet táncai elnevezés hogyan került bele a tréningjébe? 

– Szeretek táncolni. Guller tanár úrnál tanultam évekig. Ma is örömmel járok táncórákra. A tánc, a zene a spirituális éterben való merítkezést, feltöltődést,. feloldódást jelenti számomra. Maradjon titok, hová járok…

– Az alapítvány kiadványaiban szerepel a Csillaggyertyafény című könyve. Döbrentey Ildikó meseíró és élete párja, Levente Péter önképző társas lény írt hozzá könyvajánlót. Szeretném, ha bemutatná.

Csillaggyertyafény könyvbemutató – KoronaKert étterem Balról jobbra: Levente Péter, Döbrentei Ildikó, Kendeh K. Péter, Börönte Márta, Gáncs Péter, Kovács Péter Fotó: Vitális Judit

– Ildikó és Péter ajánlójából szeretnék idézni: Börönte Márta az az evangélikus lelkész, aki egy ötcentis játék babával a kezében prédikál. Aki kopogtat a szószék könyöklőjén, mire gyülekezete beavatottan visszakopog. Lélekemelő, mély értelmű játékot játszanak: Isten ajtaján kopogtatnak. Márta ütőerünkre téteti ujjunkat, s megkérdi: Érzed? Dobog. Az Élet az. Ilyen közel van hozzád Isten. Hiszen benned él!

Húsz év prédikációiból, meditációiból, sajtóban és hanghordozókon megjelent írásaiból válogatott a szerző egy kötetre valót, hogy megkevergesse velük a szívünk mélyére süllyedt szeretetet. Hogy szemünkbe nézve megjutalmazzon: Fontos vagy Istennek! Hogy felszólítson: Örülj! A mosoly a lélek derűje! Hogy vigasztaljon: A könny a mosoly ikertestvére.Hogy megrázzon: Kínlódj a másikért, és megszereted! Hogy bátorítson: Többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van! Börönte Márta érzékeny gondolati világában megvan az erő, hogy kiemeljen bennünket a mélységből. (Döbrentey Ildikó)

Börönte Márta ép lélekkel, nyílt szívvel és korlátlannak tűnő memóriával gyűjti az élményeket. Mágnes-mágusként vonzza a történéseket, és ebből a gyűjteményéből minden gondolat-információjához azonnal illeszt egy-egy megértést segítő, figyelmet fokozó képzettársítást, illusztrációként. Minden munkájában fellelhető alapvetésként, illusztrációként vagy édes, illetve sós fűszerként ízes, idézett gondolat, inspiráló esemény, személyesen tapasztalt felemelő vagy éppen lesújtó élmény-vélemény. Ezért nem tudtam letenni első olvasásra ezt a – különböző médiumokban edzett – szeretetgyűjteményt. Édesapám, a puritán-protestáns “presbiterpistabácsi”, ha most belelát Börönte Márta vasreszelékkel és igazgyöngyökkel teli kincses szeretetládájába, azt súgja neki az örök életből: – Oszd szét, lányom, rád ne rozsdásodjon! (Levente Péter)

– Antalfia Evelin gurított egyet az asztalon lévő dobókockával! Varázslatos! Beszéljen erről a varázslatról!

– A “Párbeszéd szívtől szívig” program egyik alkalmára született meg a szívemben a “Szívtől szívig – dobókocka”. Mi lehet fontosabb annál, mint hogy szeressünk és szeretetet kapjunk? – teszi fel a kérdést Gary Chapman. A pszichológus könyveiben arról ír, hogy az emberek különböző “szeretetnyelven” beszélnek. Öt fő módon fejezik ki szeretetüket. 1. Minőségi idő 2. Testi érintés 3. Szívesség-figyelmesség 4. Elismerő szavak 5. Ajándékozás. A dobókocka hatodik oldalára került fel Keresztes János és Eileen Caddy felismerése a csendről és a szeretetről. 6. Elsőszeretet nyelvünk a csend. Véletlen? A kocka megszületése előtt olvastam írásaikat. A nevet Katona Erzsébet gyógypedagógus-tréner adta. A “Szívtől szívig – dobókocka” gurítóit pedig varázslatok érik, ha naponta gurítják és élik az üzeneteit, hasonlóan, mint a Mr. Magorium meseboltja című filmben.

– Mi lenne, ha nők vezetnék a világot? 

I. Országos Szakmai Konferencia Börönte Márta, Simon Edit Fotó: Mészáros Tibor

– Nagy szüksége van a világnak a női-anyai empátiára épülő szeretetre, megtartva a női-férfi szerepek, energiák harmóniáját. Az alapítvány kiadványaiban szerepel “A szépség előkészít arra, hogy szeressünk” című DVD, nemcsak nőknek. A film Immanuel Kant idézetéről kapta a nevét. Mit jelent nőnek lenni a harmadik évezredben – erről szól a film. Örömmel készítettem el. Elhangzik Jo Croissant tapasztalata: a családot a nőn keresztül lehet meggyógyítani, mivel ő a családi tűzhely őre és védője… A nő a család szíve, óvja egységét… A szeretet és a gyengédség olaját árasztja minden családi kapcsolatra.

– Az Országos Szakmai Konferencia meghívóit látom magam előtt. Hiánypótló alkalmak. Nem szeretném befejezni úgy a párbeszédet, hogy ne beszéljen erről.

– Idén ősszel lesz a harmadik alkalom, kétévente rendezzük meg csodálatos segítő embertársakkal. Az idei év mottója: Varázslato gurítás! Gurul a kocka szívemtől szívedig… – Ölelő szavak, ajándékozó figyelmesség, gyógyító csend étere… A konferenciákon bemutatok gyermekeket családomból, gyülekezetemből. Ők már kiskortól fogva élik a zsiráfnyelvet, szüleikkel együtt. Köszönöm az Égieknek, hogy a sakálnyelv (a hétköznapi kommunikáció) mellett tanulhatjuk az empátia nyelvei közül a zsiráfnyelvet. A sakál nem más, mint beszédhibás zsiráf. A beszédhibákat pedig szeretetben való gyakorlással ki lehet javítani. Elizabeth Gilbert Ízek, imák, szerelmek című könyvéből készült (kedvenc) filmemben elhangzik az üzenet: Az egyensúly állapotához hozzátartoznak az egyensúlytalan pillanatok. Felszabadító érzés, hogy önmagunkat, másokat elfogadva élhetünk, hibáink ellenére, ezt tanuljuk a Teremtőtől. Minden nap egy új kezdet. Ehhez kérek áldást Dr. Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, egyetemi docens Áldás című könyvéből, tovább imádkozva Balogh Éva, Körmendy Petra Kornélia evangélikus lelkésztársakkal a KÖR-ben négyen.

II. Országos Szakmai Konferencia Fischer Benedek Fotó : Fischer Béla

Ez a mai nap

  • a nagy lehetőségeké – mert tágas térre állította Isten lábadat
  • a megvalósuló álmoké – mert vele még a falakon is átugorhatsz
  • a kapaszkodás biztonságáé – mert ő erősen fogja kezedet
  • az igazi találkozásoké – mert szeretettel jön feléd Istened
  • a munka öröméé – mert kezed munkáját ő teszi maradandóvá
  • az otthonlét békességéé – mert megláthatod Isten jóságát az élők földjén
  • ez a mai nap Isten áldásával teljes  –  Neked adatik, hogy áldássá légy!
     

– Kedves Márta! Hihetetlenül boldog vagyok, hogy megismerhettem, köszönöm a beszélgetést! 

Börönte Márta a Csillaggyertyafény Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lelkésze, mentálhigiénés szakember, EMK társtréner, a Csillaggyertyafény – Szívet nyitogató írások című könyv szerzője.

Copyright © Csillaggyertyafény Alapítvány 2019.